Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem

 

 

 Vīzas tips: 6 darb.dien. 2 darb.dien.
Privāta vīza uz Baltkrieviju vienkārtējā 35 EUR 60 EUR
Privāta vīza bērniem līdz 6 gadiem vienkārtējā 10 EUR 10 EUR
Tranzīta vīza vienkārtējā 20 EUR 45 EUR
Tranzīta vīza divkārtējā 24 EUR 50 EUR
Tranzīta vīza vairākkārtējā 45 EUR 70 EUR
Tranzīta vīza bērniem (līdz 6 gadiem) divkārtējā 10 EUR 10 EUR
Tranzīta vīza bērniem (līdz 6 gadiem) vairakkārtēja 10 EUR 10 EUR
Tūrisma vīza līdz 14 dienām vienkārtējā 46 EUR 67 EUR
Tūrisma vīza līdz 14 dienām (bērniem līdz 6 gadiem) vienkārtējā 16 EUR 16 EUR

Nepieciešamie dokumenti tūrisma, privātas un tranzītvīzas noformēšanai:

Pase (ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku kā 3 mēneši pēc atgriešanās un 2 brīvas lappuses vīzu sadaļā);

1 fotogrāfija (krāsaina, izmērs 3.5×4.5, 80% jāaizņem sejai, ne vēcāka kā 6 mēn.);

Bērniem: Dzimšanas Apliecības kopija un abu vecāku pases kopijas;

Dzīvesvietas adrese Baltkrievijā (obligāti);

Tranzītvīzai: galapunkta adrese;

apdrošināšana (var noformēt uz vietas).