Latvijas pilsoņiem

  Vīzas tips: 9 darb.dien. 3 darb.dien.
Tūrisma vīza uz Krieviju vienkārtējā (uzturēšanas laiks līdz 30 dienām) 70 EUR 114 EUR
Tranzīta vīza uz Krieviju vienkārtējā/divkārtējā 75 EUR 120 EUR
Vīza pēc privātā ielūguma vienkārtējā/divkārtējā (uzturēšanas laiks līdz 90 dienām) 70 EUR 114 EUR
Privāta vīza uz Krieviju (ar apbedināšanas isziņu) vienkārtējā (uzturēšanas laiks līdz 14 dienām) 70 EUR 114 EUR
Tūrisma vīza bērniem līdz 16 gadiem un pensionariem vienkārtējā (uzturēšanas laiks līdz 30 dienām) 68 EUR 112 EUR
Viesnīcas rezervācija un ceļojuma apstiprinājums patstāvīgai dokumentu

iesniegšanai Vēstniecības Konsulārā nodaļā*

vienkārtējā (uzturēšanas laiks līdz 30 dienām)  15 EUR

* ar individuālas vīzu pieteikumu izsniegšanas kartību Jūs varat iepazīties Krievijas Federācijas Vēstniecības Konsulārās nodaļas mājas lapā vai zvanot mums pa tālr.: 67186320. Konsulāra nodeva par nesteidzamas vīzas noformēšanu (9 d.d.)  47 USD,  par steidzamas vīzas noformēšanu (3 d.d.) 94 USD.


Vīzas noformēšanas laiks:
Vīzas tiek noformētas 3 darba dienu laikā – steidzama vīza vai  9 darba dienu laikā – nesteidzama vīza, neskaitot dokumentu iesniegšanas dienu.

Nepieciešamie dokumenti: pase (ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku kā 6 mēneši pēc atgriešanās un 3 brīvas lappuses vīzu sadaļā), 1 foto, apdrošināšana (var noformēt uz vietas).

Krievijas tranzītvīzas noformēšanai papildus nepieciešams: dokuments, kas apliecina maršrutu un galamērķi (piemēram: Rīga – Maskava – Kijeva, Kijeva – Maskava – Rīga);

gadījumā, ja transporta līdzeklis ir automašīna, ir jāsniedz sekojoša informācija: ceļojuma galamērķa (valsts), automašīnas modelis un valsts reģistrācijas numurs, tehniskās pases numurs, robežšķērsošanas punktu nosaukumus iebraucot Krievijas teritorijā un izbraucot no tās, aptuveno kustības maršrutu, maršruta kopējo garumu Krievijas teritorijā.

LR nepilsoņiem vīza uz Krieviju  nav nepieciešamā.

Pēc nepieciešamības Konsulārā nodaļā var pieprasīt uzradīt papildus dokumentus.